Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Асоціація випускників

  Асоціація випускників Університету «Україна»

  За сприяння Президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Петра Михайловича Таланчука та за підтримки ректорату ініціативною групою випускників Університету «Україна» було створено Асоціацію випускників «Університету «Україна». У травні 2011 року головою Асоціації випускників університету «Україна» було обрано Ворону О.В.

  Асоціація випускників – це єдиний інформаційний простір, що дозволяє підтримувати зв'язки між тими, хто отримав вищу освіту у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». Це люди зі спільним освітнім минулим, що працюють у сфері економіки, менеджменту, права, освіти та ін. Але головне, що члени Асоціації мають не тільки спільне минуле та незабутні спогади про навчання в університеті, а й прагнуть зробити високий внесок у розвиток університету.

  Метою діяльності Асоціації випускників «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» є розвиток і підтримка довготривалої комунікації колишніх студентів, збереження і примноження традицій університету, формування умов для освітнього, наукового, культурного та професійного спілкування випускників, студентів і викладачів університету.

  Завдання Асоціації полягають у:

  • збереженні та забезпеченні наступності традицій і духовних цінностей різних поколінь студентства університету;
  • підвищенні престижу Університету «Україна» як центру освіти, науки і культури;
  • сприянні у професійному зростанні випускників, створенні умов для їхньої самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній та інших видах діяльності;
  • використанні досвіду та можливостей випускників для реалізації навчальних, наукових, культурно-мистецьких і соціальних проектів, що відповідають стратегії розвитку університету;
  • сприяти організації культурного та ділового спілкування, ювілейних та інших зустрічей випускників, створенню клубів за інтересами, залученню випускників до проведення благодійних заходів, реалізації проектів та програм, націлених на розвиток Університету.

  На сьогоднішній момент налагоджено співпрацю із провідними компаніями, в яких працюють випускники університету, що надають матеріальну підтримку.

  Здійснюється співпраця з організаціями: «Lions Clubs International», «Evangelische Jugendbildungsstätte», «Спілкою громадських організацій інвалідів Києва», «Handicamp Norwey». Ця діяльність дала можливість направляти студентів Університету «Україна» на практику в такі країни, як Німеччина, Норвегія, Італія.

  Асоціація всіляко підтримує заходи, які організовуються Університетом «Україна»: фестиваль «Сяйво надій», «Університетське літо», «День здоров’я», зустріч випускників-активістів студентського самоврядування».

  Шановний випускнику! Якщо ти хочеш зробити свій внесок у розвиток свого університету або в тебе є цікаві пропозиції, телефонуй, ми будемо раді чути тебе!

  Разом ми зможемо зробити більше!


  Асоціація випускників Горлівського регіонального інституту Університету «Україна»

  Асоціація випускників – це громадська організація, метою якої є збереження дружніх та ділових взаємин між поколіннями випускників, надання можливості випускникам активно брати участь у житті ГРІ та Університету "Україна". Члени Ради брали активну участь у підготовці та проведенні ювілейної зустрічі з випускниками, зібрали фото та відеоісторію випускників, академічних груп ГРІ, різноманітних заходів за 12 років, а також написали історію розвитку самоврядування, напуття нинішнім студентам у вигляді гімну випускників. Протягом року випускники брали участь у заходах інституту як у якості почесних гостей, так і в ролі учасників та співорганізаторів. У травні цього року, за ініціативою Ради, відбулася зустріч із випускниками у формі «Міст – «Старий – Новий КОСС». Учасники обмінялися планами на майбутнє, досвідом з приводу працевлаштування та кар’єрного зростання, обговорювали проблеми самоврядування, склали план спільних заходів на майбутній рік. На даний момент Рада працює над створенням бази випускників, сайту випускників та власного форуму в соціальних мережах Інтернету. Планується проведення онлайн-конференцій «Професіонал» у різних галузях.

  МЕТА АСОЦІАЦІЇ

  Мета Асоціації випускників Горлівського регіонального інституту полягає в налагодженні та зміцненні зв'язків поміж різними поколіннями студентства, адміністрацією та викладачами, забезпеченні наступності традицій і духовних цінностей Університету «Україна»; створенні його позитивного іміджу, сприянні у працевлаштуванні та професійному зростанні випускників шляхом активної взаємодії у різних сферах діяльності; використанні досвіду та можливостей випускників для реалізації навчальних, наукових, культурно-мистецьких і соціальних проектів, що відповідають стратегії розвитку університету.

  ПРИНЦИПИ РОБОТИ АСОЦІАЦІЇ

  • Принцип самовизначення передбачає планерування діяльності на підставі оцінки потреб. У процесі оцінки потреб беруть участь всі.

  • Принцип політичної незаангажованості передбачає неучасть організації в політичних кампаніях і політичних партіях.

  • Принцип доступності передбачає доступність організації для всіх бажаючих фізичних і юридичних осіб з метою взаємодії. У певний час, у визначеному місці члени співтовариства можуть отримати інформацію про цілі, завдання, напрями діяльності організації.

  • Принцип законності передбачає ведення діяльності в рамках законів, що працюють на території України.

  • Принцип добровільності передбачає участь у діяльності Асоціації випускників на добровільній основі.

  • Принцип взаємовигідності передбачає здобуття користі кожним членом Асоціації від участі в її діяльності.

  • Принцип демократизму передбачає підпорядкування меншості більшості, право обирати інших і бути обраними, поважати точку зору іншого.

  ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

  • Створення активного співтовариства випускників ГРІ різних поколінь, зміцнення і розвиток дружніх ділових, творчих зв'язків із університетом, що сприяють подальшому професійному зростанню випускників і просуванню бренду Університету «Україна»;
  • Формування і пропаганда традицій Асоціації і ГРІ Університету «Україна», сприяння подальшому розвитку ГРІ, Університету «Україна» і Асоціації;
  • Забезпечення наступності поколінь, сприяння налагодженню дієвих зв'язків студентів із випускниками;
  • Висвітлення та популяризація досягнень і успіхів випускників ГРІ, прищеплення студентам гордості за їх учбовий заклад;
  • Об'єднання зусиль випускників з метою зміцнення престижу ГРІ на українському і міжнародному рівні;
  • Вшанування пам’яті студентів, випускників та викладачів, які закінчили свій життєвий шлях;
  • Створення сучасного інформаційного середовища спілкування співтовариства випускників;
  • Надання допомоги у працевлаштуванні, налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями – потенційними працедавцями;
  • Допомога в реалізації службової і наукової кар'єри;
  • Заохочення до взаємодопомоги і створення ділових контактів із випускниками-членами Асоціації у сфері бізнесу, управління і політики;
  • Проведення консультацій у сфері трудового законодавства, розвитку приватного бізнесу та кар’єри, соціального захисту;
  • Сприяння розвитку наукових, освітніх і культурних міжнародних зв'язків ГРІ;
  • Організація регулярних з'їздів і зустрічей випускників ГРІ;
  • Розвиток інноваційної науково-дослідницької діяльності на базі ГРІ за участю випускників;
  • Розширення можливостей ГРІ по безперервній освіті випускників з метою підвищення їх рівня компетентності у сфері професійної діяльності, заохочення до отримання другої освіти;
  • Залучення випускників ГРІ до участі в заходах, акціях і проектах ГРІ;
  • Взаємодія з адміністрацією і громадськими організаціями інституту, іншими громадськими організаціями, науковими суспільствами, органами влади на всіх рівнях у рамках здійснення цілей і завдань АВ ГРІ;
  • Участь у підготовці пропозицій по оптимізації учбового процесу в системі інклюзивної вищої освіти у країні;
  • Популяризація мети і завдань Асоціації, збільшення кількості членів Асоціації випускників, залучення до своїх лав найбільш активних, професійно підготовлених і шанованих членів громади;
  • Представництво і захист інтересів Асоціації та її членів перед державними органами, громадськими організаціями, підприємствами та офіційними особами.