Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Права та обов'язки студентів

  Студенти всіх форм навчання, слухачі відділення доуніверситетської підготовки зобов’язані дотримуватись положень, викладених у Статуті Університету “Україна”, Положенні про організацію навчального процесу, Правилах внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.

  Студенти Університету “Україна” мають такі права:

  • безкоштовно користуватися навчальною, інформаційною, науковою та виробничою базою університету;
  • знайомитися з програмами будь-яких навчальних дисциплін у структурних підрозділах університету, на кафедрах або в науково-технічній бібліотеці університету;
  • відвідувати консультації викладачів за встановленим розкладом, записом до викладача або усною домовленістю з ним;
  • брати участь у науковій діяльності, конкурсах, олімпіадах, виставках;
  • працювати паралельно з успішним навчанням;
  • брати участь у конкурсі на продовження навчання за програмами підготовки спеціалістів та магістрів, отримання направлення на навчання, стажування в інших навчальних закладах, у тому числі за кордоном;
  • одночасно навчатись за різними програмами підготовки (фінансування паралельних програм забезпечується на підставі договорів, укладених з відповідними організаціями, підприємствами та фізичними особами);
  • обирати і бути обраними до органів студентського самоврядування, а також до Вченої ради Університету “Україна”;
  • укладати контракти на навчання з підприємствами та організаціями, які відповідають навчальній спеціальності, по закінченні навчання отримувати роботу за фахом згідно з контрактом;
  • отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;
  • користуватися пільгами для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, що встановлені окремим положенням;
  • отримувати місця в гуртожитках (іногородні студенти);
  • брати участь у роботі професійних, громадських та політичних об’єднань, у конституційних акціях у вільний від навчання час.

  Студенти Університету “Україна” зобов’язані:

  • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками зі спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого наукового та загально - культурного рівня;
  • виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;
  • відвідувати заняття відповідно до індивідуального навчального плану та розкладу; студенти, які пропустили через поважні причини навчальні заняття, що потребують обов’язкового відпрацювання (лабораторні роботи і таке інше), повинні їх виконувати у спеціально встановлений для цього час у визначеному кафедрою порядку;
  • своєчасно інформувати деканат у випадках неможливості через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи та інше; при неявці на заняття через поважні причини студент повинен не пізніше наступного дня повідомити про це деканат і протягом трьох днів після виходу на заняття подати підтверджуючі документи;
  • брати участь в роботах по самообслуговуванню в учбових приміщеннях та гуртожитку, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів студмістечка, інших культурно-побутових об’єктів, які обслуговують студентів;
  • дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентаря, учбових посібників, книжок, приладів і таке інше);
  • забороняється без дозволу адміністрації університету виносити речі та різне обладнання з лабораторій, учбових та інших приміщень;
  • виконувати розпорядження старости навчальної групи, кімнати в гуртожитку в межах їх повноважень, дбати про честь та авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованими та охайними як в університеті, так і на вулицях та в громадських місцях.
  PHP warning

  PHP warning

  file_put_contents(/home/uu001/uu.edu.ua/stud/protected/runtime/debug/5ce850cc2b97c.data): failed to open stream: Disk quota exceeded

  /home/uu001/uu.edu.ua/stud/protected/extensions/yii2-debug/Yii2Debug.php(285)

  273     $request           = Yii::app()->getRequest();
  274     $manifest[$this->getTag()]   = $data['summary']       = array(
  275       'tag'   => $this->getTag(),
  276       'url'   => $request->getHostInfo() . $request->getUrl(),
  277       'ajax'   => $request->getIsAjaxRequest(),
  278       'method' => $request->getRequestType(),
  279       'code'   => $statusCode,
  280       'ip'   => $request->getUserHostAddress(),
  281       'time'   => time(),
  282     );
  283     $this->resizeHistory($manifest);
  284 
  285     file_put_contents("$path/{$this->getTag()}.data", serialize($data));
  286     file_put_contents($indexFile, serialize($manifest));
  287   }
  288 
  289   /**
  290   * Удаление ранее сохраненных логов когда общее их кол-во больше historySize
  291   * @param $manifest
  292   */
  293   protected function resizeHistory(&$manifest)
  294   {
  295     $tags   = array_keys($manifest);
  296     $count   = 0;
  297     foreach($tags as $tag)
  

  Stack Trace

  #0
  +
   /home/uu001/uu.edu.ua/stud/protected/extensions/yii2-debug/Yii2Debug.php(285): file_put_contents("/home/uu001/uu.edu.ua/stud/protected/runtime/debug/5ce850cc2b97c...", "a:6:{s:6:"config";a:4:{s:10:"phpVersion";s:6:"5.4.45";s:10:"yiiV...")
  280       'ip'   => $request->getUserHostAddress(),
  281       'time'   => time(),
  282     );
  283     $this->resizeHistory($manifest);
  284 
  285     file_put_contents("$path/{$this->getTag()}.data", serialize($data));
  286     file_put_contents($indexFile, serialize($manifest));
  287   }
  288 
  289   /**
  290   * Удаление ранее сохраненных логов когда общее их кол-во больше historySize
  
  #1
  +
   /home/uu001/uu.edu.ua/stud/protected/extensions/yii2-debug/Yii2Debug.php(223): Yii2Debug->processDebug()
  218   /**
  219   * @param CEvent $event
  220   */
  221   protected function onEndRequest($event)
  222   {
  223     $this->processDebug();
  224   }
  225 
  226   /**
  227   * Запись отладочной информации
  228   */
  
  #5
  +
   /home/uu001/uu.edu.ua/stud/protected/components/WebApplicationOfficeBehavior.php(50): CApplication->run()
  45     $this->onModuleCreate(new CEvent($this->owner));
  46 
  47     register_shutdown_function(array($this, 'onShutdownHandler'));
  48     
  49     
  50     $this->owner->run(); // Run application.
  51 
  52     if (!Yii::app()->request->isAjaxRequest)
  53     {
  54       Yii::app()->user->setState('__returnUrl', Yii::app()->request->requestUri);
  55     }
  
  2019-05-24 23:15:08 Apache Yii Framework/1.1.15