Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
0 800 305 007
безкоштовна гаряча лінія
приймальна комісія
+38-067-406-53-92
+38-097-739-54-85
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
м. Київ, вул. Львівська, 23Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Асоціація випускників

  Асоціація випускників Університету «Україна»

  За сприяння Президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Петра Михайловича Таланчука та за підтримки ректорату ініціативною групою випускників Університету «Україна» було створено Асоціацію випускників «Університету «Україна». У травні 2011 року головою Асоціації випускників університету «Україна» було обрано Ворону О.В.

  Асоціація випускників – це єдиний інформаційний простір, що дозволяє підтримувати зв'язки між тими, хто отримав вищу освіту у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». Це люди зі спільним освітнім минулим, що працюють у сфері економіки, менеджменту, права, освіти та ін. Але головне, що члени Асоціації мають не тільки спільне минуле та незабутні спогади про навчання в університеті, а й прагнуть зробити високий внесок у розвиток університету.

  Метою діяльності Асоціації випускників «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» є розвиток і підтримка довготривалої комунікації колишніх студентів, збереження і примноження традицій університету, формування умов для освітнього, наукового, культурного та професійного спілкування випускників, студентів і викладачів університету.

  Завдання Асоціації полягають у:

  • збереженні та забезпеченні наступності традицій і духовних цінностей різних поколінь студентства університету;
  • підвищенні престижу Університету «Україна» як центру освіти, науки і культури;
  • сприянні у професійному зростанні випускників, створенні умов для їхньої самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній та інших видах діяльності;
  • використанні досвіду та можливостей випускників для реалізації навчальних, наукових, культурно-мистецьких і соціальних проектів, що відповідають стратегії розвитку університету;
  • сприяти організації культурного та ділового спілкування, ювілейних та інших зустрічей випускників, створенню клубів за інтересами, залученню випускників до проведення благодійних заходів, реалізації проектів та програм, націлених на розвиток Університету.

  На сьогоднішній момент налагоджено співпрацю із провідними компаніями, в яких працюють випускники університету, що надають матеріальну підтримку.

  Здійснюється співпраця з організаціями: «Lions Clubs International», «Evangelische Jugendbildungsstätte», «Спілкою громадських організацій інвалідів Києва», «Handicamp Norwey». Ця діяльність дала можливість направляти студентів Університету «Україна» на практику в такі країни, як Німеччина, Норвегія, Італія.

  Асоціація всіляко підтримує заходи, які організовуються Університетом «Україна»: фестиваль «Сяйво надій», «Університетське літо», «День здоров’я», зустріч випускників-активістів студентського самоврядування».

  Шановний випускнику! Якщо ти хочеш зробити свій внесок у розвиток свого університету або в тебе є цікаві пропозиції, телефонуй, ми будемо раді чути тебе!

  Разом ми зможемо зробити більше!

   

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСОЦІАЦІЮ ВИПУСКНИКІВ

  «ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»


  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Асоціація випускників є добровільною організацією, яка об'єднує випускників, студентів та співробітників Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі – Асоціація випускників), інших зацікавлених фахівців для здійснення цілей і завдань, передбачених Статутом Університету «Україна» та даним «Положенням про Асоціацію випускників Університету «Україна».

  Асоціація створена і функціонує відповідно до Конституції і чинного законодавства України на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

  Метою діяльності Асоціації випускників «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» є розвиток і підтримка довготривалої комунікації колишніх студентів, збереження і примноження традицій університету, формування умов для освітнього, наукового, культурного та професійного спілкування випускників, студентів і викладачів університету, а саме:

  • згуртованість навколо Університету (навчально-виховних підрозділів − інститутів, факультетів, філій, коледжів, кафедр тощо, далі − НВП) однодумців для надання моральної, наукової, консультативної підтримки, а також задоволення професійних інтересів випускників та підвищення їх кваліфікації;
  • сприяння працевлаштуванню та підвищенню кваліфікації випускників Університету;
  • підтримка авторитету та презентація діяльності Університету (НВП), використовуючи досягнення випускників для розвитку навчально-виховного процесу та матеріально-технічної бази Університету;
  • проведення науково-практичних конференцій, культурних заходів, зустрічей випускників, надання допомоги ветеранам Університету (НВП);
  • зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації, у тому числі іноземними;
  • сприяння професійній орієнтації і підбору талановитої творчої молоді для вступу в Університет;
  • сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування;
  • розширення зв'язків і стосунків Асоціації з іншими закладами вищої освіти, освітніми, науковими та іншими організаціями;
  • сприяння участі членів Асоціації в міжнародних програмах навчання;
  • сприяння поліпшенню змісту освіти, якості та ефективності підготовки фахівців;
  • підтримка наступності у розвитку Університету (НВП).

  Завдання Асоціації полягають у:

  ü   збереженні та забезпеченні наступності традицій і духовних цінностей різних поколінь студентства університету;

  ü   підвищенні престижу Університету «Україна» як центру освіти, науки і культури;

  ü   сприянні у професійному зростанні випускників, створенні умов для їхньої самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній та інших видах діяльності;

  ü   використанні досвіду та можливостей випускників для реалізації навчальних, наукових, культурно-мистецьких і соціальних проектів, що відповідають стратегії розвитку університету;

  ü   сприяти організації культурного та ділового спілкування, ювілейних та інших зустрічей випускників, створенню клубів за інтересами, залученню випускників до проведення благодійних заходів, реалізації проектів та програм, націлених на розвиток Університету.

  Асоціація має право розробляти та використовувати власну символіку.

   

  КЕРІВНИЦТВО АСОЦІАЦІЄЮ

  Вищим керівним органом Асоціації є конференція делегатів (далі – Конференція). Звітно-виборчі конференції скликаються один раз на 5 (п'ять) років. Окрім звітно-виборчих, можуть скликатися позачергові конференції за ініціативою Правління або на вимогу не менше ніж 2/3 членів Асоціації. Конференція має право ухвалювати рішення з усіх питань діяльності Асоціації більшістю голосів присутніх на Конференції делегатів. Для підготовки і проведення Конференції наказом Президента Університету визначається склад організаційного комітету.

  В період між конференціями для керівництва діяльністю Асоціації обирається виконавський орган – Правління, яке очолює голова Правління Асоціації. Кількість членів Правління визначається рішенням Конференції за поданням організаційного комітету або Правління.

  Правління складається з голови, його заступника, секретаря та членів Правління.

  Повний склад і структура Правління затверджується рішенням Правління терміном на п’ять календарних років. Склад Правління повинен налічувати не менше двох третин голів місцевих (регіональних) Асоціацій випускників.

   

  ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

  Здійснює такі функції:

  −      розробляє програми діяльності Асоціації;

  −      приймає рішення про прийом і виключення членів Асоціації;

  −      заслуховує звіти керівників місцевих регіональних відділень Асоціації та здійснює контроль за їх діяльністю;

  −      приймає рішення про співробітництво з іншими асоціаціями випускників, закладами вищої освіти, освітніми, науковими та іншими організаціями, визначає умови їх взаємин із Асоціацією;

  −      організовує і контролює виконання заходів, які проводяться Асоціацією;.

  −      готує подання Президенту Університету про скликання Конференції Асоціації.

   

  ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ

  Членами Асоціації можуть бути громадяни, які закінчили Університет «Україна» та підтримують її діяльність, визнають та виконують вимоги Положення про Асоціацію.

  Членство в Асоціації може бути індивідуальним, колективним або почесним.

  Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які визнають Положення про Асоціацію. Індивідуальні члени Асоціації приймаються згідно з особистою заявою, яка подається до Правління.

  Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ і організацій. Колективні члени вступають до Асоціації на підставі рішення керівного органу, яке надається до Правління. Колективні члени Асоціації реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.

  Звання почесного члена присуджується Правлінням за видатні заслуги перед Асоціацією. Це звання надає право відвідувати конференції Асоціації з дорадчим голосом, вільно брати участь в інших заходах Асоціації.

  Прийом і виключення із членів Асоціації здійснюється на підставі рішення (постанови) Правління, яке веде облік членів Асоціації.

  Член Асоціації може добровільно вийти з Асоціації в тому ж порядку, як і під час вступу до неї.

  Член Асоціації за порушення (невиконання) обов'язків, передбачених цим Положенням, може бути виключений із Асоціації на підставі рішення (постанови) Правління.

  Члени Асоціації мають право:

  -       обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;

  -       брати участь у діяльності Асоціації;

  -       брати участь у конференціях, які стосуються питань діяльності Асоціації і реалізації її завдань;

  -       вносити пропозиції і проекти до всіх органів Асоціації з питань, пов'язаних із її діяльністю, брати участь в обговоренні питань як до, так і після ухвалення рішень;

  -       отримувати будь-яку інформацію про діяльність Асоціації;

  -       представляти інтереси Асоціації, використовувати символіку Асоціації;

  -       публікувати свої роботи у заснованих Асоціацією виданнях, отримувати рекомендації і рецензії Асоціації;

  -       добровільно вийти з Асоціації.

  Члени Асоціації зобов'язані:

  -       свідомо дотримуватися вимог даного Положення, приймати до виконання рішення, розпорядження і постанови керівних органів Асоціації, які не суперечать Положенню про Асоціацію і чинному законодавству;

  -       виконувати прийняті на себе відносно Асоціації зобов'язання;

  -       дотримуватися основ ділової етики;

  -       активно брати участь у втіленні в життя завдань Асоціації;

  -       своєю діяльністю зміцнювати авторитет Асоціації.

   

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСОЦІАЦІЮ ВИПУСКНИКІВ «ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» (файл)


  Асоціація випускників Горлівського регіонального інституту Університету «Україна»

  Асоціація випускників – це громадська організація, метою якої є збереження дружніх та ділових взаємин між поколіннями випускників, надання можливості випускникам активно брати участь у житті ГРІ та Університету "Україна". Члени Ради брали активну участь у підготовці та проведенні ювілейної зустрічі з випускниками, зібрали фото та відеоісторію випускників, академічних груп ГРІ, різноманітних заходів за 12 років, а також написали історію розвитку самоврядування, напуття нинішнім студентам у вигляді гімну випускників. Протягом року випускники брали участь у заходах інституту як у якості почесних гостей, так і в ролі учасників та співорганізаторів. У травні цього року, за ініціативою Ради, відбулася зустріч із випускниками у формі «Міст – «Старий – Новий КОСС». Учасники обмінялися планами на майбутнє, досвідом з приводу працевлаштування та кар’єрного зростання, обговорювали проблеми самоврядування, склали план спільних заходів на майбутній рік. На даний момент Рада працює над створенням бази випускників, сайту випускників та власного форуму в соціальних мережах Інтернету. Планується проведення онлайн-конференцій «Професіонал» у різних галузях.

  МЕТА АСОЦІАЦІЇ

  Мета Асоціації випускників Горлівського регіонального інституту полягає в налагодженні та зміцненні зв'язків поміж різними поколіннями студентства, адміністрацією та викладачами, забезпеченні наступності традицій і духовних цінностей Університету «Україна»; створенні його позитивного іміджу, сприянні у працевлаштуванні та професійному зростанні випускників шляхом активної взаємодії у різних сферах діяльності; використанні досвіду та можливостей випускників для реалізації навчальних, наукових, культурно-мистецьких і соціальних проектів, що відповідають стратегії розвитку університету.

  ПРИНЦИПИ РОБОТИ АСОЦІАЦІЇ

  • Принцип самовизначення передбачає планерування діяльності на підставі оцінки потреб. У процесі оцінки потреб беруть участь всі.

  • Принцип політичної незаангажованості передбачає неучасть організації в політичних кампаніях і політичних партіях.

  • Принцип доступності передбачає доступність організації для всіх бажаючих фізичних і юридичних осіб з метою взаємодії. У певний час, у визначеному місці члени співтовариства можуть отримати інформацію про цілі, завдання, напрями діяльності організації.

  • Принцип законності передбачає ведення діяльності в рамках законів, що працюють на території України.

  • Принцип добровільності передбачає участь у діяльності Асоціації випускників на добровільній основі.

  • Принцип взаємовигідності передбачає здобуття користі кожним членом Асоціації від участі в її діяльності.

  • Принцип демократизму передбачає підпорядкування меншості більшості, право обирати інших і бути обраними, поважати точку зору іншого.

  ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

  • Створення активного співтовариства випускників ГРІ різних поколінь, зміцнення і розвиток дружніх ділових, творчих зв'язків із університетом, що сприяють подальшому професійному зростанню випускників і просуванню бренду Університету «Україна»;
  • Формування і пропаганда традицій Асоціації і ГРІ Університету «Україна», сприяння подальшому розвитку ГРІ, Університету «Україна» і Асоціації;
  • Забезпечення наступності поколінь, сприяння налагодженню дієвих зв'язків студентів із випускниками;
  • Висвітлення та популяризація досягнень і успіхів випускників ГРІ, прищеплення студентам гордості за їх учбовий заклад;
  • Об'єднання зусиль випускників з метою зміцнення престижу ГРІ на українському і міжнародному рівні;
  • Вшанування пам’яті студентів, випускників та викладачів, які закінчили свій життєвий шлях;
  • Створення сучасного інформаційного середовища спілкування співтовариства випускників;
  • Надання допомоги у працевлаштуванні, налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями – потенційними працедавцями;
  • Допомога в реалізації службової і наукової кар'єри;
  • Заохочення до взаємодопомоги і створення ділових контактів із випускниками-членами Асоціації у сфері бізнесу, управління і політики;
  • Проведення консультацій у сфері трудового законодавства, розвитку приватного бізнесу та кар’єри, соціального захисту;
  • Сприяння розвитку наукових, освітніх і культурних міжнародних зв'язків ГРІ;
  • Організація регулярних з'їздів і зустрічей випускників ГРІ;
  • Розвиток інноваційної науково-дослідницької діяльності на базі ГРІ за участю випускників;
  • Розширення можливостей ГРІ по безперервній освіті випускників з метою підвищення їх рівня компетентності у сфері професійної діяльності, заохочення до отримання другої освіти;
  • Залучення випускників ГРІ до участі в заходах, акціях і проектах ГРІ;
  • Взаємодія з адміністрацією і громадськими організаціями інституту, іншими громадськими організаціями, науковими суспільствами, органами влади на всіх рівнях у рамках здійснення цілей і завдань АВ ГРІ;
  • Участь у підготовці пропозицій по оптимізації учбового процесу в системі інклюзивної вищої освіти у країні;
  • Популяризація мети і завдань Асоціації, збільшення кількості членів Асоціації випускників, залучення до своїх лав найбільш активних, професійно підготовлених і шанованих членів громади;
  • Представництво і захист інтересів Асоціації та її членів перед державними органами, громадськими організаціями, підприємствами та офіційними особами.
  Кращі юристи всіх поколінь у НГІ
  Культурно-масова діяльність
  На початку жовтня юристи України відзначають своє професійне свято. Новокаховський гуманітарний інститут, перший набір студентів до якого відбувся у 1999 році саме за напрямом підготовки «Право», традиційно не лишається осторонь урочистих заходів 8 жовтня.
  Підрозділ: Новокаховський гуманітарний інститут