Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
0 800 305 007
безкоштовна гаряча лінія
приймальна комісія
+38-067-406-53-92
+38-097-739-54-85
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
м. Київ, вул. Львівська, 23Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Моя Україна - у світі єдина

  Патріотичний освітньо-виховний проект «Моя Україна у світі єдина»

   

  Даний проект є однією з форм реалізації ідеї наскрізного навчання, оскільки має охопити та об’єднати різні вікові групи, від дошкільнят до людей похилого віку, як тематично, так і ідеологічно.

  Патріотичне спрямування проекту має реалізуватись через свідоме вивчення історії, економіки, культури, мовних та етнічних особливостей різних областей України, опосередковане і безпосереднє спілкування з видатними, знаковими особистостями національної історії та сьогодення. Важливу роль у формуванні дієвого, свідомого патріотизму відіграватиме залучення учасників проекту до практичних акцій і заходів, активне включення в життя місцевих громад, перш за все на засадах волонтерської діяльності.

  Освітньо-виховний характер проекту буде здійснений за умови внесення кардинальних змін в організацію навчального процесу всіх навчальних етапів, від дитячого садочка до магістерських програм та професійної перепідготовки, а саме:

  –     радикальний перехід від репродуктивних принципів подачі навчального матеріалу до інтерактивних, проблемних підходів;

  –     організація роботи в творчих групах із відпрацюванням групових методик щодо персональної участі та відповідальності за результат групи;

  –     формування стійких навичок самостійної роботи і вміння презентувати її результати;

  –     формування через освітній процес основних компетентностей, необхідних кожній людині для особистого становлення та розвитку, активного громадянства, соціального включення й зайнятості;

  –     організація науково-дослідної діяльності школярів та студентів усіх спеціальностей, спрямованої за тематикою проекту;

  –     боротьба за мовну культуру, за поширення, популяризацію і розквіт української мови як єдиної державної мови в Україні.

  Мета проекту: сприяти формуванню національно-патріотичних, науково-аналітичних світоглядних засад дітей, учнівської та студентської молоді освітніх закладів-партнерів і Університету «Україна» з активним залученням до цієї роботи в ролі наставників професіоналів – людей старшого покоління.

  Очікувані результати: 

  –     Зростання національної самосвідомості та громадянської активності всіх учасників проекту.

  –     Підвищення мотивації у здобуванні знань, якісної освіти.

  –     Оновлення освітньо-виховного процесу в усіх формальних та неформальних освітніх ланках.

  –     Набуття нового досвіду педагогами, професорсько-викладацьким складом.

  –     Поєднання в одному процесі науково-теоретичної та діяльнісної складових.

  –     Розширення кола партнерів університету на платформі українського патріотизму.

  –     Апробація нових форм профорієнтаційної роботи.

  –     Підвищення рейтингу Університету «Україна» та розширення мережі його ТВСП (різних рівнів акредитації) на освітній мапі України.

  Учасники проекту: студенти, учні, вихованці ДНЗ, педагоги, професорсько-викладацький склад, батьківська громада, органи місцевого самоврядування, громадські організації, творчі спілки та об’єднання, установи і заклади культури, меценати.

  Керівник проекту: творча група на чолі з Президентом Університету «Україна».

  Координатор проекту: Навчально-методичний центр організації наскрізного навчання Університету «Україна».

  Термін дії проекту: серпень 2016 р. – червень 2017 р.

  Матеріально-технічне забезпечення проекту: матеріально-технічна база Університету «Україна» та закладів-партнерів (аудиторна, лабораторна, видавнича, оздоровча-реабілітаційна), закладів культури, науки та мистецтва комунальної форми власності.

  Фінансування проекту: залучені кошти.

  Форми реалізації проекту: організація роботи творчих груп, проведення досліджень за тематикою проекту, проведення конференцій, тренінгів, майстер-класів, публічних презентацій результатів досліджень, польові збори юних патріотів, функціонування молодіжного табору, створення пам’яток, посібників, наочно-агітаційних матеріалів, художньо-публіцистичних творів тощо, Всеукраїнський фестиваль-звіт.

   

  Лілія Донська,

  керівник Навчально-методичного центру організації наскрізного навчання

   


  Наш спільний проект – шлях до успіху

   

  8 грудня 2016 року

   

  Патріотичний освітньо-виховний проект «Моя Україна у світі єдина» набирає обертів. Так, до роботи в ньому активно стали наші студенти-першокурсники з Луцька, Житомира, Хуста, Білої Церкви, Полтави, а у Києві, Житомирі, Хмельницькому та Василькові вже долучили до цієї роботи і старшокласників шкіл-партнерів Університету «Україна».

  На цьому етапі особлива увага координаторів проекту була приділена студентам-початківцям та майбутнім студентам – старшокласникам. Чому саме їм, адже проект надає можливість розвивати свої громадянські риси, зміцнювати патріотичні переконання людям різного віку та освітнього рівня? Вірно, це так! У проекті кожен учасник може знайти для себе і сферу застосування власним талантам, уподобанням і силам, і нове коло знайомств із однодумцями та опонентами, і необмежене поле для філософських, політичних, економічних, мистецьких та інших наукових відкриттів та світоглядних висновків. Але ми вважали за необхідне раннє залучення до цих важливих духовних процесів саме наймолодших із великої студентської родини рідного університету, який відзначає своє 18-річчя.

  Нам було важливо дослідити, з яким духовним вантажем прийшли до нас нові студенти, чи достатньо його для того, щоб продовжити славні українські патріотичні традиції Університету «Україна», та на чому маємо акцентувати роботу у проекті, щоб допомогти нашим наймолодшим студентам посилити власний громадянський потенціал.

  Проведене нами опитування, в якому взяли участь 643 старшокласники та студенти-першокурсники різних структур із уже перерахованих вище міст нашої держави, дало матеріал для міркувань і висновків, які допоможуть нашому проекту стати більш результативним. Було приємно пересвідчитися, що для 45,4% опитаних найбільш значущою життєвою установкою є така: «Кожен сам творець свого щастя». Це позиція активних людей, які докладатимуть зусиль для того, щоб збудувати власне майбутнє на засадах відповідальності за свої вчинки та самостійності. 41,6 % наших респондентів керуються в житті мудрістю: «Стався до інших так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе». Ця вічна істина набуває особливої актуальності у наш непростий час і саме в нашій державі, де самоповага, толерантність та особиста гідність не стали поки що визначальними рисами суспільного життя.

  З усією повагою ставлячись до щиро висловленої думки наших респондентів (анкетування було добровільним та анонімним), не можемо оминути той факт, що 21% із них підтримую думку, що гроші вирішують все. Ця доволі-таки цинічна сентенція широко побутує зараз у нашому хворому суспільстві на тлі гучних резонансних справ високопосадовців-корупціонерів, недолугих дій правоохоронних органів та стрімкого падіння рівня життя пересічних українців. Недарма 48,2% опитуваних найскладнішими своїми проблемами вважають фінансові, економічні проблеми. Але, сподіваємось, що сучасна освіта, яку отримають наші студенти за умови власного наполегливого прагнення до цього, допоможе їм вирішити ці проблеми, стати заможними, фінансово незалежними і при цьому чесними, порядними і щасливими людьми. А ініціативна участь у проекті «Моя Україна у світі єдина», вивчення реалізованих та потенційних можливостей нашої країни, кожного її регіону з його історичною, економічною, політичною та етнографічною своєрідністю допоможе здійснити ці плани. Тим більше, що вже сьогодні кожен із наших респондентів знаходить для себе в Україні як її громадянин предмет гордості. 37,4 % опитаних пишаються самобутньою природою України, а це дарує надію, що саме вони стануть відданими захисниками цієї унікальної природи та популяризаторами такої краси у світі, а може, знайдуть у цьому справу свого життя. Така зацікавленість підказує нам, організаторам навчально-виховного процесу, необхідність активізувати краєзнавчу, екскурсійну діяльність на засадах дослідництва як на регіональному, так і на всеукраїнському рівнях. Цей висновок підсилюється ще й тим, що 27,8 % опитаних предметом своєї національної гордості вважають культурну спадщину України. А це дає підстави сподіватися, що ця багатовікова та багатовимірна спадщина стане для наших студентів-початківців не лише об`єктом гордості, а й об`єктом ретельного вивчення та примноження.

  На питання: «Чи має потребу сучасна молодь у моральних орієнтирах, прикладах для наслідування?» 41,6% відповіли стверджувально, а 33,6 % – «швидше так, ніж ні», а от п`ята частка всіх відповідей – «ні». Можливо, дописувачі вважають, що вже набули такі орієнтири, а може, самовпевненість юності диктує їм думку, що вони в усьому розберуться самі, без стороннього втручання і допомоги. Подальше навчання, спілкування, спільні соціальні практики розставлять всі крапки над і.

  А от заперечна відповідь на питання: «Чи хотіли б Ви знати більше про Україну, її історію, економіку, культуру?» майже 40% респондентів викликає певне занепокоєння. «Я знаю достатньо», – відповіли вони, що, на нашу думку, може свідчити про недостатню допитливість та зацікавленість у набутті нових знань та саморозвитку цих респондентів. Нам усім варто подумати над тим, як розвивати допитливість та прагнення до знань, без чого неможливий ні розвиток кожної особистості, ні розвиток українського суспільства в цілому. Для посилення цієї думки пошлюся на авторитет Президента нашого університету П.М. Таланчука, який сказав: «Що нам насамперед заважає перейти на повний рівень самореалізації? Страх, жадібність і незнання. Щоб рухатися далі, слід змінити страх на сміливість, жадібність на щедрість, незнання на допитливість» (цитую за Всеукраїнським науково-практичним журналом «Директор школи, ліцею, гімназії», № 4-6, с.18). Повністю поділяю цю думку і, ніби почувши її, майже 50% наших респондентів підтвердили, що цікавляться всім, що пов`язане з Україною, хочуть знати все про свою Батьківщину, а ми лише додамо, що це – плідні знання, які допоможуть нам побудувати нову, успішну Україну.

  Проект «Моя Україна у світі єдина» відкритий для оригінальних ідей, цікавих пропозицій, творчих напрацювань, свіжих новин. Щедро діліться ними на нашому сайті або через координаторів проекту у структурних підрозділах університету! Разом ми – сила, бо ми – Університет «Україна»!

   

  Лілія Донська,

  керівник Навчально-методичного центру організації наскрізного навчання

  Засобами козацької педагогіки

  Український націоналізм – витоки і перспективи

  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція учнівської та студентської молоді "Україна – козацька держава" (24 квітня 2018 року)

  Наказ №57 від 12.04.2018 р. "Про проведення Всекраїнської науково-практичної конференції учнівської і студентської молоді "Україна - козацька держава" (24 квітня 2018 року

  Програма ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді "Україна - козацька держава" (24 квітня 2018 року)

  В Університеті «Україна» пройшов студентський конкурс «Традиції родинного краю» (10 грудня 2017 року) 

  Науково-практичний семінар на тему «Українці зі світовим іменем» (Рівненський інститут, 29 листопада 2017 року) 

  Козацько-лицарський вишкіл учнівської та студентської молоді "Труханівська Січ" (10 червня 2017 року)

  Засобами козацької педагогіки
  Культурно-масова діяльність
  Навчально-виховні традиції українського народу свого найповнішого вираження набули в умовах козацької епохи, сягаючи корінням у глиб давнини, в українську праісторію та добу Київської Русі й Галицько-Волинської держави.
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Український націоналізм – витоки і перспективи
  Культурно-масова діяльність
  В нашому університеті відбулися чергові наукові читання. Цього разу їх зініціювали бібліотека навчального закладу і Науково-освітній центр патріотичного виховання молоді.
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  «Без вишиванки, верби та калини немає України!»
  Культурно-масова діяльність
  17 травня 2018 року на християнське свято Вознесіння в Білоцерківському інституті економіки та управління Університету «Україна» святкували День вишиванки. Піднесений настрій, яскраве національне вбрання, позитивні емоції, мелодійний спів українських пісень студентки Ірини Мостовенко надавало урочистостей заходу.
  Підрозділ: Білоцерківський інститут економіки та управління
  День вишиванки в КІРоЛ
  Культурно-масова діяльність
  17 травня 2018 року викладачі та студенти Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна» святкували День вишиванки.
  Підрозділ: Кіровоградський інститут розвитку людини
  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція учнівської та студентської молоді "Україна – козацька держава"
  Культурно-масова діяльність
  24 квітня в Університеті "Україна" відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція учнівської та студентської молоді "Україна – козацька держава".
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»