Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
0 800 305 007
безкоштовна гаряча лінія
приймальна комісія
+38-067-406-53-92
+38-097-739-54-85
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
м. Київ, вул. Львівська, 23Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Права та обов'язки студентів

  Студенти всіх форм навчання, слухачі відділення доуніверситетської підготовки зобов’язані дотримуватись положень, викладених у Статуті Університету “Україна”, Положенні про організацію навчального процесу, Правилах внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.

  Студенти Університету “Україна” мають такі права:

  • безкоштовно користуватися навчальною, інформаційною, науковою та виробничою базою університету;
  • знайомитися з програмами будь-яких навчальних дисциплін у структурних підрозділах університету, на кафедрах або в науково-технічній бібліотеці університету;
  • відвідувати консультації викладачів за встановленим розкладом, записом до викладача або усною домовленістю з ним;
  • брати участь у науковій діяльності, конкурсах, олімпіадах, виставках;
  • працювати паралельно з успішним навчанням;
  • брати участь у конкурсі на продовження навчання за програмами підготовки спеціалістів та магістрів, отримання направлення на навчання, стажування в інших навчальних закладах, у тому числі за кордоном;
  • одночасно навчатись за різними програмами підготовки (фінансування паралельних програм забезпечується на підставі договорів, укладених з відповідними організаціями, підприємствами та фізичними особами);
  • обирати і бути обраними до органів студентського самоврядування, а також до Вченої ради Університету “Україна”;
  • укладати контракти на навчання з підприємствами та організаціями, які відповідають навчальній спеціальності, по закінченні навчання отримувати роботу за фахом згідно з контрактом;
  • отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;
  • користуватися пільгами для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, що встановлені окремим положенням;
  • отримувати місця в гуртожитках (іногородні студенти);
  • брати участь у роботі професійних, громадських та політичних об’єднань, у конституційних акціях у вільний від навчання час.

  Студенти Університету “Україна” зобов’язані:

  • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками зі спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого наукового та загально - культурного рівня;
  • виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;
  • відвідувати заняття відповідно до індивідуального навчального плану та розкладу; студенти, які пропустили через поважні причини навчальні заняття, що потребують обов’язкового відпрацювання (лабораторні роботи і таке інше), повинні їх виконувати у спеціально встановлений для цього час у визначеному кафедрою порядку;
  • своєчасно інформувати деканат у випадках неможливості через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи та інше; при неявці на заняття через поважні причини студент повинен не пізніше наступного дня повідомити про це деканат і протягом трьох днів після виходу на заняття подати підтверджуючі документи;
  • брати участь в роботах по самообслуговуванню в учбових приміщеннях та гуртожитку, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів студмістечка, інших культурно-побутових об’єктів, які обслуговують студентів;
  • дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентаря, учбових посібників, книжок, приладів і таке інше);
  • забороняється без дозволу адміністрації університету виносити речі та різне обладнання з лабораторій, учбових та інших приміщень;
  • виконувати розпорядження старости навчальної групи, кімнати в гуртожитку в межах їх повноважень, дбати про честь та авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованими та охайними як в університеті, так і на вулицях та в громадських місцях.